เมื่อ Game Boy Advance SP ถูกดัดแปลงให้ใช้งานได้อย่างกับเป็น Nintendo Switch

Game Boy Advance SP

จะเป็นยังไง เมื่อนำ Game Boy Advance SP มาดัดแปลงให้ใช้งานได้เหมือนอย่างกับเป็น Nintendo Switch

ช่อง Macho Nacho Productions ช่องนี้มักจะนำเครื่องเกมเก่ามาดัดแปลงให้เหมือนใหม่อยู่เสมอ ล่าสุดนำ Game Boy Advance SP มาดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้อย่างกับเป็น Nintendo Switch รุ่นฝาปิดเปิดได้

มีการดัดแปลงตัวเครื่องพร้อมกับใส่แบตเตอรี่ 2,000 mAh แทน เพื่อให้สามารถนำ Joy-Con มาใช้ในการเล่นเกม และใช้เครื่องปริ้น 3D ในการทำตัวเครื่องใหม่ พร้อมกับออกแบบ Dock ใหม่ เพื่อเป็นฐานในการส่งภาพไปยังหน้าจอทีวี

นี้จะเป็น Game Boy Advance SP ที่แตกต่างจากเมื่อ 18 ปีที่แล้วอย่างชัดเจน เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องเกมรุ่นเก่ากับเครื่องเกมรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว