‘โซนี่ไทย’ ยื่นเอกสารชี้แจง ‘ปัญหาการโก่งราคา PlayStation 5’ ต่อกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สล็อต xo

สล็อต xo

สืบเนื่องมาจากประเด็น ‘พ่อค้า Resale โก่งราคา PS5‘ ซึ่งในวันนี้ทาง Facebook ของ ส.ส. พรรคก้าวไกล

สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ได้เผยข้อมูลหนังสือชี้แจงที่ทาง บ.โซนี่ไทย เข้ายื่นให้กับ กมธ. คุ้มครองผู้บริโภคครับ

โดยคุณสมเกียรติได้กล่าวว่า

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ทางรัฐสภาต้องออกคำสั่งงดการประชุมเป็นเวลา 2 สัปดาห์รวมทั้ง กมธ. ผู้บริโภคด้วย อย่างไรก็ตามทาง บ.โซนี่ไทย ได้ส่งหนังสือชี้แจงเข้า กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค

เพราะสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ได้ (ทางบริษัทได้ส่งในวันที่ 12 กรกฎาคม เป็นเหตุทำให้ยังไม่ทราบเรื่องการประชุมถูกเลื่อนออกไป)