Android Auto แอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Android สู่หน้าจอรถยนต์ เตรียมรองรับโซนไทย เร็ว ๆ นี้


Google ได้ประกาศว่าทีมงานจะขยายแอปพลิเคชัน Android Auto หรือแอปเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Android กับหน้าจอรถยนต์ เพื่อให้หน้าจอรถแสดงผลเป็นเมนู Android ให้รองรับหลายประเทศเพิ่มอีก 36 ประเทศ เช่นประเทศตุรกี, อินโดนีเซีย, และรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะเตรียมปล่อยให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play ฟรี ในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้า

Android Auto เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย Google โดยมีจุดประสงค์ต้องการนำระบบหรือฟีเจอร์ของ Android สามารถใช้งานผ่านหน้าจอรถยนต์ อย่างเช่น การเปิดแผนที่ Google Maps ระหว่างขับรถ หรือเล่นเพลงผ่านแอป Spotify กับ Apple Music เป็นต้น

แม้ Android Auto สามารถใช้งานร่วมกับรถยนต์ที่รองรับแอปดังกล่าวได้ทุกรุ่น แต่เนื่องจาก Android Auto ไม่เปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Play Store โซนไทย ทำให้แอปดังกล่าวเข้าถึงกับผู้ใช้ในไทยได้ยาก

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Android ที่จะมีฟีเจอร์และลูกเล่นใหม่ ๆ สามารถใช้ร่วมกับรถยนต์คันโปรดของคุณ แม้ Google ไม่ประกาศกำหนดการวันปล่อยให้ดาวน์โหลด Android Auto ใน Play Store โซนไทยอย่างชัดเจน แต่ก็คาดว่าแอปดังกล่าวจะเปิดให้ใช้งานในเวลาไม่ช้าก็เร็ว